Focus op talent
School voor buitengewoon secundair onderwijs

Home

Onze visie

Samen op weg naar toekomst, met accent op ieders talent. Egmont & Hoorn is een school voor buitengewoon secundair onderwijs, en maakt deel uit van GO! Scholengroep 24K. Onze leerlingen hebben gedrags- en/of emotionele problemen, ze hebben autisme of ze hebben beperkingen die het gevolg zijn van een ander ontwikkelingsverloop. Voorbij alle kwetsbaarheid tonen ze ons vooral hun talent. Via individuele begeleiding willen we dat talent benoemen én groter maken. Kortom: ons onderwijsbeleid wordt gestut door een doelgerichte zorg. De samenleving heeft veel aandacht voor het individu. Dat is goed want een gemeenschap is zoveel meer...

Ons aanbod

Opleidingsvorm 1 Onderwijs aan jongeren type 2 en type 4
Ons aanbod voor jongeren met een matige tot ernstige mentale beperking en mogelijk ook met een stoornis binnen het autismespectrum, en jongeren met en fysieke beperking.
Opleidingsvorm 4 Onderwijs aan jongeren type 3 en type 9
Ons aanbod voor jongeren met gedrags- of emotionele problemen, of met een autismespectrumstoornis
Internaat Leren samenleven is een belangrijk doel in de opvoeding van jongeren
De school werkt samen met Internaat 24 waar jongeren van de school kunnen verblijven tijdens de schooldagen.

Contact

BuSO

Broeckstraat 37
9890 Gavere

09/384.17.55
info@egmontenhoorn.be

Internaat

Ninovestraat 169
9600 Ronse

09/324.55.10
beheerder@internaat24.be

CLB

Polderdreef 42
9840 De Pinte

09/274.59.76
ewout.demedts@go-clb.be

Sitemap