Focus op talent
School voor buitengewoon secundair onderwijs

Opleidingsvorm 1

Opleidingsvorm 1 biedt onderwijs aan jongeren met een erkenning type 2 (matige tot ernstige mentale beperking) of met een erkenning type 4 (jongeren met een motorische beperking).

De belangrijkste doelen van de werking zijn:

Integratie van de leerlingen in een beschermd leefmilieu en de maatschappij. De leerlingen zoveel mogelijk gepaste attitudes en vaardigheden bijbrengen. Steeds de totale ontwikkeling van de leerling voor ogen houden. De nieuwsgierigheid van de leerling opwekken voor de omringende wereld. De leerlingen vertrouwen laten krijgen in zichzelf en in hun omgeving.

We werken in een geest van respect voor iedere leerling. Elke leerling is uniek met zijn of haar mogelijkheden en beperkingen. De begeleidingsopdracht legt nadruk op de bijzondere eigenheid van elke leerling ... accent op ieders talent.

De 5 klasgroepen bieden elk een eigen antwoord op de unieke zorgvragen van onze leerlingen.

  • Onze Vlinderklas richt zich op leerlingen met een ernstige en/of meervoudige beperking. Naast de ADL-assistentie bestaat het aanbod uit basale en sensomotorische stimulatie. Zo stimuleren we de leerlingen tot actieve deelname aan het klas-gebeuren en verhogen we hun welbevinden.
  • In de andere klassen bereiden we de leerlingen voor op een zo zelfstandig mogelijke deelname aan het maatschappelijk leven. Functionele redzaamheid voor de persoonlijke, sociale en maatschappelijke ontwikkeling staan centraal in de verschillende vakken. Daarnaast is er voldoende tijd voor ontspanning, met aandacht voor het aanleren van vrijetijds-vaardigheden, creativiteit, muzische vorming, drama, lichamelijke opvoeding en zwemmen.
  • Jongeren met een stoornis binnen het autismespectrum kunnen terecht in een aangepaste structuurklas. Onze volledige werking is echter gericht op het bieden van duidelijkheid, voorspelbaarheid en een veilige leer- en leefomgeving voor al onze leerlingen.

Voor informatie over OV+ (opleidingsvorm 1 voor jongeren met een erkenning type 9): klik hier.

Voor de inschrijving voor het schooljaar 2024-2025 kan u vanaf 18 maart hier terrecht.

Sitemap