Focus op talent
School voor buitengewoon secundair onderwijs

Internaat

De school werkt samen met Internaat 24. Leren samenleven is een belangrijk doel in de opvoeding van jongeren. De medewerkers van het internaat hebben daar bijzondere aandacht voor.

Het internaat is toegankelijk op schooldagen van maandag tot vrijdag. Tijdens schoolvakanties, facultatieve verlofdagen, evaluatiedagen en weekends is het gesloten.

Sinds 2016 is er eveneens een internaat met permanente openstelling (IPO) van start gegaan. Het IPO richt zich tot kinderen en jongeren van het buitengewoon onderwijs. Voor een instap in het IPO is een doorverwijzing nodig vanuit jongerenwelzijn of via de jeugdrechtbank. Medewerkers van een CLB kunnen de instap en de aanvraag daartoe mee begeleiden.

Leerkrachten van de school en opvoeders van het internaat streven naar een goede samenwerking.

De beheerder van het internaat is Annelies Naert.

Het internaat is telefonisch te bereiken op 09. 324 55 10

Ook via e-mail: beheerder@internaat24.be

Op de website van het internaat vind je uitgebreide informatie.

Meer informatie

Sitemap