Focus op talent
School voor buitengewoon secundair onderwijs

Onze visie

Samen op weg naar toekomst, met accent op ieders talent.

Egmont & Hoorn is een school voor buitengewoon secundair onderwijs, en maakt deel uit van GO! Scholengroep 24K. Onze leerlingen hebben gedrags- en/of emotionele problemen, ze hebben autisme of ze hebben beperkingen die het gevolg zijn van een ander ontwikkelingsverloop. Voorbij alle kwetsbaarheid tonen ze ons vooral hun talent. Via individuele begeleiding willen we dat talent benoemen én groter maken. Kortom: ons onderwijsbeleid wordt gestut door een doelgerichte zorg.

De samenleving heeft veel aandacht voor het individu. Dat is goed want een gemeenschap is zoveel meer dan het resultaat van een optelsom. We zijn allemaal waardevolle schakels die mogen meehelpen aan de opbouw van die gemeenschap. Het pedagogisch project van het Gemeenschapsonderwijs benadrukt dat elke mens uniek is; men spreekt er over de noodzaak van een evenwichtige wisselwerking tussen individu en gemeenschap.

De samenleving daagt ons ook uit om de talenten die we hebben zo goed mogelijk te ontwikkelen. Dit klinkt vanzelfsprekend. Maar de verschillen tussen mensen kunnen erg groot zijn. Die verscheidenheid, en ook ons waardeoordeel over het kennen en kunnen van mensen loopt vaak ver uit elkaar. Soms te ver. Onbegrip, misschien zelfs een gebrek aan respect klinken dan door. Het besef dat dit gebeurt kan ons helpen om iedereen met of zonder beperkingen een menswaardige plek te geven. Het respect dat we zo tonen werkt als een motor; het helpt ons om vooruit te gaan, uit en voorbij onszelf “om diegene te worden waarheen ik wijs”.

En dus, ongeacht de achtergrond, levensbeschouwing, sociale status of schoolloopbaan van onze jongeren zetten we in op een open en tegelijk warme schoolcultuur waarin samen leven, samen leren en wederzijds respect dragende objectieven zijn. Daarom ook zorgt de school voor:

 • een coöperatieve en zorgzame omgeving die alle betrokkenen vooruit helpt
 • een duidelijk en sterk gestructureerd verloop van de dag
 • een veilig klimaat met onder andere geweldloosheid als doel
 • een goed evenwicht tussen algemene preventie en curatieve actie
 • beperkte schaalgrootte met kleine klasgroepen
 • een samenhangend onderwijsaanbod dat antwoord is op mogelijkheden en ambitie van de leerlingen
 • een passende omkadering op materieel en financieel vlak
 • leer- en opvoedingstrajecten die sociale integratie en zelfredzaamheid bevorderen
 • voldoende gerichtheid op individuele behoeften
 • frequente opvolging van de individuele handelingsplanning
 • een goede multidisciplinaire omkadering
 • samenwerkingsverbanden met time-out initiatieven en met een netwerk van externe hulpverleningsorganisaties
 • veelvuldige contacten met ouders
 • een deskundig en tegelijk toegewijd schoolteam dat zich blijvend professionaliseert

Egmont & Hoorn is ook een lerende organisatie. We hebben aandacht voor nieuwe noden, voortschrijdend inzicht en wijzigende aanpak. Dit dynamisch verloop is op zijn mooist wanneer dit leren en opvoeden uitgroeit tot een gemeenschappelijk groeiproces, waarin ook leerkrachten van leerlingen kunnen en willen leren. Slechts zo blijven we bij de tijd, tegelijk vooruit kijkend en relevant.

Sitemap