Focus op talent
School voor buitengewoon secundair onderwijs

Opleidingsvorm 4

De school organiseert arbeidsmarktgerichte opleidingen voor jongeren met een attest type 3 (gedrags- en/of emotionele problemen) en voor jongeren met een attest type 9 (autismespectrumstoornis). Ze volgen het programma van het gewoon secundair onderwijs, evenwel met extra ondersteuning en aangepast aan hun individuele onderwijsbehoeften. Alle opleidingen zijn gericht op tewerkstelling in het gewone arbeidscircuit.

Het studieaanbod van de school evolueert volop.

Overzicht van het studieaanbod in BuSO Egmont & Hoorn OV4:

 • Eerste leerjaar B (type 3)
 • Eerste leerjaar B (type 9 - separaat)
 • Tweede leerjaar B (type 3) met basisoptie maatschappij & welzijn en basisoptie STEM (elektriciteit)
 • Tweede leerjaar B (type 9 - separaat) met basisoptie land- & tuinbouw en basisoptie STEM (schilderwerk & decoratie)
 • Derde en vierde leerjaar
  • Zorg en welzijn (type 3)
  • Elektriciteit (STEM) (type 3)
  • Plant, dier en milieu (type 9 - separaat)
  • Schilderwerk en decoratie (STEM) (type 9 - separaat)
 • Vijfde en zesde leerjaar
  • Basiszorg en ondersteuning (type 3)
  • Elektriciteit (STEM) (type 3)
  • Groenaanleg en groenbeheer (type 9 - separaat)
  • Schilderwerk en decoratie  (type 9 - separaat)
 • Zevende leerjaar
  • Organisatie-assistentie 7e jaar (type 3)
  • Tuinaanleg en -onderhoud 7e jaar (type 9)
  • Decoratie en restauratie schilderwerk (type 9) NIEUW

Leerlingen die in OV4 met een A-attest een leerjaar beëindigen bekomen een attest of getuigschrift van het gewoon beroepssecundair onderwijs (arbeidsmarktgerichte beroepsopleiding). Na een zevende jaar bekomen leerlingen het diploma secundair onderwijs.

Sitemap