Focus op talent
School voor buitengewoon secundair onderwijs

De school

Historiek van de school

In 2002 werd in de voormalige Middenschool in Gavere het project IBSO De Horizon opgestart, een secundaire school voor buitengewoon onderwijs. Men koos voor twee opleidingsvormen: OV 1 voor jongeren met een matige tot ernstige mentale en/of fysieke beperking, en OV 4 voor leerlingen met gedragsproblemen en/of emotionele problemen. Op hetzelfde domein werd ook een internaat opgericht.

Op 1 september 2007 werd de school autonoom binnen scholengroep 24K De school kreeg toen ook een nieuwe naam: Egmont & Hoorn.

Vanaf 1 september 2015 schrijft de school een nieuw hoofdstuk: OV4 startte met een nieuw studieaanbod, uitsluitend bestemd voor jongeren met autisme (type 9), en het bestaande aanbod in OV4 type 3 werd bijgestuurd.

Op 1 september 2023 worden alle bestaande studierichtingen verder uitgebouwd:

  • OV4 type 9: de richting schilderwerk & decoratie wordt aangevuld met een 7e jaar;
  • OV4 type 3: de richting elektriciteit wordt aangevuld met een 6e jaar.
  • OV4 type 3: de richting organisatiehulp wordt omgevormd tot basiszorg en ondersteuning

Sinds 1 september 2021 heeft de school een werking OV+ : opleidinsvorm 1 type 9. Deze kleinschalige werking is bestemd voor jongeren met een gemiddeld cognitief vermogen en met een uitgesproken nood aan een ontwikkelingsgericht onderwijsaanbod. We stimuleren hun verdere ontplooiing op een levendige en organische manier. Het uiteindelijke doel is om hen zo zelfstandig mogelijk te leren wonen en werken. Hier lees je meer.

Opleidingsvorm 4 Klassengebouw opleidingsvorm 4

OV4 organiseert beroeps-opleidingen voor jongeren met gedrags- en/of emotionele problemen (type 3) en voor jongeren met een autismespectrum-stoornis (type 9).

Men volgt er het programma van het gewoon secundair onderwijs, maar dan met doelstellingen en ondersteuning aangepast aan de problematiek van de jongere. OV4 is gericht op tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu.

Opleidingsvorm 1 Klassengebouw opleidingsvorm 1

OV1 biedt onderwijs aan jongeren met een erkenning type 2 (matige tot ernstige verstandelijke beperking) of een erkenning type 4 (jongeren met een motorische beperking). OV+ heeft evenzo een OV1-werking voor jonderen met een erkenning type 9 (autisme) en met een gemiddeld cognitief vermogen.

We werken in een geest van respect voor iedere leerling. Elke leerling is uniek met zijn of haar mogelijkheden en beperkingen.

De begeleidingsopdracht legt nadruk op de bijzondere eigenheid van elke leerling ... accent op ieders talent.

Sitemap