Focus op talent
School voor buitengewoon secundair onderwijs

Opleidingsvorm 4

De school organiseert in opleidingsvorm 4 (OV4) beroepsopleidingen voor jongeren met een attest type 3 (gedrags- en/of emotionele problemen) en voor jongeren met een attest type 9 (autismespectrumstoornis).

In opleidingsvorm 4 wordt het programma van het ‘gewoon’ secundair onderwijs gegeven, evenwel met extra ondersteuning aangepast aan de behoeften van elke individuele  jongere. De opleiding is gericht op een tewerkstelling in het gewone arbeidscircuit. Het studieaanbod van de school evolueert volop.

Opleiding elektriciteit - type 3 wordt jaar na jaar opgebouwd.

Opleiding organisatiehulp - type 3 krijgt een 6e jaar op 1 september 2019.

Opleiding schilderwerk en decoratie - type 3 wordt afgebouwd.

Opleiding schilderwerk en decoratie - type 9 separaat wordt opgebouwd.

Opleiding land- en tuinbouw - type 9 separaat wordt verder opgebouwd.

 

Overzicht van het studieaanbod in BuSO Egmont & Hoorn vanaf 1 september 2019:

 • Eerste leerjaar B (type 3) en eerste leerjaar B (type 9 - separaat)
 • Tweede beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL)
  • Verzorging - voeding (type 3)
  • Elektriciteit (type 3)
  • Land- en tuinbouw (type 9 - separaat)
  • Schilderwerk en decoratie (type 9 - separaat)
 • Derde en vierde leerjaar
  • Verzorging – voeding (type 3)
  • Schilderwerk en decoratie (type 3 - uitdovend)
  • Plant, dier en milieu (type 9 - separaat)
  • Schilderwerk en decoratie 3e jaar (type 9 - separaat)
  • (vanaf 2020-2021) Elektriciteit 3e jaar (type 3)
  • (vanaf 2020-2021) Schilderwerk en decoratie 4e jaar (type 9 - separaat)
 • Vijfde en zesde leerjaar
  • Organisatiehulp (type 3)
  • Tuinbouw en groenvoorziening 5e jaar (type 9 - separaat)
  • (vanaf 2022-2023) Elektriciteit 5e jaar (type 3)
  • (vanaf 2021-2022) Schilderwerk en decoratie 5e jaar (type 9 - separaat)
 • Zevende leerjaar
  • (vanaf september 2021) Tuinaanleg en -onderhoud (type 9 - separaat)
  • (vanaf september 2023) Decoratie en restauratie schilderwerk (type 9 - separaat)         

Leerlingen die in OV4 met een A-attest een leerjaar beëindigen bekomen een attest of getuigschrift van het gewoon beroepssecundair onderwijs (BSO).

Sitemap