Focus op talent
School voor buitengewoon secundair onderwijs

Opleidingsvorm 4

De school organiseert beroepsopleidingen voor jongeren met een attest type 3 (gedrags- en/of emotionele problemen) en voor jongeren met een attest type 9 (autismespectrumstoornis). Ze volgen het programma van het gewoon secundair onderwijs, evenwel met extra ondersteuning en aangepast aan hun individuele onderwijsbehoeften. Alle opleidingen zijn gericht op tewerkstelling in het gewone arbeidscircuit.

Het studieaanbod van de school evolueert volop.

Overzicht van het studieaanbod in BuSO Egmont & Hoorn OV4 vanaf 1 september 2021:

 • Eerste leerjaar B (type 3)
 • Eerste leerjaar B (type 9 - separaat)
 • Tweede leerjaar B (type 3) met basisoptie maatschappij & welzijn en basisoptie STEM (elektriciteit)
 • Tweede leerjaar B (type 9 - separaat) met basisoptie land- & tuinbouw en basisoptie STEM (schilderwerk & decoratie)
 • Derde leerjaar
  • Zorg en welzijn 3 (type 3)
  • (STEM) Elektriciteit 3e jaar (type 3)
  • Plant, dier en milieu 3e jaar (type 9 - separaat)
  • (STEM) Schilderwerk en decoratie 3e jaar (type 9 - separaat)
 • Vierde leerjaar
  • Verzorging - voeding (type 3)
  • Elektriciteit (type 3) NIEUW
  • Plant, dier en milieu (type 9 - separaat)
  • Schilderwerk en decoratie (type 9 - separaat)
 • Vijfde en zesde leerjaar
  • Organisatiehulp 5e en 6e jaar (type 3)
  • Tuinbouw en groenvoorziening 5e en 6e jaar (type 9 - separaat)
  • Schilderwerk en decoratie 5e jaar (type 9 - separaat) NIEUW
  • (vanaf 2022-2023) Elektriciteit 5e jaar (type 3)
 • Zevende leerjaar
  • Organisatie-assistentie 7e jaar (type 3) NIEUW
  • Tuinaanleg en -onderhoud 7e jaar (type 9 - separaat) NIEUW
  • (vanaf september 2023) Decoratie en restauratie schilderwerk (type 9 - separaat)         

Leerlingen die in OV4 met een A-attest een leerjaar beëindigen bekomen een attest of getuigschrift van het gewoon beroepssecundair onderwijs (BSO). Na een zevende jaar bekomen leerlingen het diploma secundair onderwijs.

Sitemap