Focus op talent
School voor buitengewoon secundair onderwijs

De school

Historiek van de school

In 2002 werd in de voormalige Middenschool in Gavere het project IBSO De Horizon opgestart, een secundaire school voor buitengewoon onderwijs. Men koos voor twee opleidingsvormen: opleidingsvorm 1 voor jongeren met een matige tot ernstige mentale en/of fysieke beperking, en opleidingsvorm 4 voor leerlingen met gedragsproblemen en/of emotionele problemen. Op hetzelfde domein werd ook een internaat opgericht.

Op 1 september 2007 is de school autonoom geworden binnen scholengroep 24, en kreeg toen zijn huidige naam Egmont & Hoorn. Sinds 1 september 2015 schrijft de school een nieuw hoofdstuk. OV4 startte met de studierichting land- en tuinbouw, uitsluitend bestemd voor jongeren met autisme (type 9).

Vanaf 1 september 2018 worden nog enkele nieuwe initiatieven genomen:

  • OV4 type 9 wordt verder opgebouwd met het 5e jaar land- & tuinbouw;
  • OV4 type 9 wordt uitgebreid met de separate studierichting schilderwerk & decoratie;
  • OV4 type 3 wordt in de studierichting verzorging - voeding met een derde graad uitgebreid: 6e jaar organisatiehulp;
  • De school start een alternatieve werking op voor leerlingen die het gewone schooltraject niet volledig kunnen volgen: Nummer 7 in Huise.
Opleidingsvorm 4 Klassengebouw opleidingsvorm 4

OV4 organiseert beroeps-opleidingen voor jongeren met gedrags- en/of emotionele problemen (type 3) en voor jongeren met een autismespectrum-stoornis (type 9).

Men volgt er het programma van het gewoon secundair onderwijs, maar dan met doelstellingen en ondersteuning aangepast aan de problematiek van de jongere. OV4 is gericht op tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu.

Opleidingsvorm 1 Klassengebouw opleidingsvorm 1

OV1 biedt onderwijs aan jongeren met een erkenning type 2 (matige tot ernstige mentale beperking) of een erkenning type 4 (jongeren met een motorische beperking).

We werken in een geest van respect voor iedere leerling. Elke leerling is uniek met zijn of haar mogelijkheden en beperkingen.

De begeleidingsopdracht legt nadruk op de bijzondere eigenheid van elke leerling ... accent op ieders talent.

Sitemap