Focus op talent
School voor buitengewoon secundair onderwijs

Home

Onze visie

Samen op weg naar toekomst, met accent op ieders talent. Egmont & Hoorn is een school voor buitengewoon secundair onderwijs. Onze leerlingen hebben gedrags- en/of emotionele problemen, of ze hebben beperkingen die het gevolg zijn van een ander ontwikkelingsverloop. Voorbij hun kwetsbaarheid tonen ze ons vooral hun talent. Via individuele begeleiding willen we dat talent benoemen én groter maken. Kortom: ons onderwijsbeleid wordt gestut door een doelgerichte zorg. De samenleving heeft veel aandacht voor het individu. Dat is goed want een gemeenschap is zoveel meer dan het resultaat van een optelsom. We zijn allemaal waardevolle schakels...

Nieuws

Opleidingsvorm 1 - Zoete Zondag op 6 mei 2018
Op zondag 6 mei 2018 zetten we de deuren open van onze School voor Buitengewoon Onderwijs.Die namiddag kunt u kennismaken met onze opleidingsvorm 1: de klaswerking, ons team, ... En OV1 is ook altijd een beetje...

Ons aanbod

Opleidingsvorm 1 Onderwijs aan jongeren type 2 en type 4
Ons aanbod voor jongeren met een matige tot ernstige mentale beperking en mogelijk ook met een stoornis binnen het autismespectrum, en jongeren met en fysieke beperking.
Opleidingsvorm 4 Onderwijs aan jongeren type 3 en type 9
Ons aanbod voor jongeren met gedrags- of emotionele problemen, of met een autismespectrumstoornis
Internaat Leren samenleven is een belangrijk doel in de opvoeding van jongeren
Op het terrein van de school is er ook een internaat waar de jongeren van de school kunnen verblijven tijdens de schooldagen.

Contact

BuSO

Broeckstraat 37
9890 Gavere

09/384.17.55
info@egmontenhoorn.be

Internaat

Broeckstraat 37
9890 Gavere

09/324.55.10
beheerder.internaat24@g-o.be

CLB

Polderdreef 42
9840 De Pinte

09/282.43.17
clb.eeklo@g-o.be

Sitemap