Focus op talent
School voor buitengewoon secundair onderwijs

Home

Onze visie

Samen op weg naar toekomst, met accent op ieders talent. Egmont & Hoorn is een school voor buitengewoon secundair onderwijs. Onze leerlingen hebben gedrags- en/of emotionele problemen, of ze hebben beperkingen die het gevolg zijn van een ander ontwikkelingsverloop. Voorbij hun kwetsbaarheid tonen ze ons vooral hun talent. Via individuele begeleiding willen we dat talent benoemen én groter maken. Drie o's helpen ons op weg: opvang, opvoeding, onderwijs. Ze zijn alle drie afgestemd op het verlangen dat we ook bij onze leerlingen ontdekken. Ze worden gestut door een doelgerichte zorg. De samenleving heeft veel aandacht...

Nieuws

Inschrijvingen 2017 - 2018
Sinds 1 september 2015 zijn we in opleidingsvorm 4 (OV4) met type 9 gestart. Dit type richt zich tot jongeren met autisme (ASS). Voor hen bouwen we binnen het studiegebied 'land- en tuinbouw' de studierichting tuinbouw en...

Ons aanbod

Opleidingsvorm 1 Onderwijs aan jongeren type 2 en type 4
Ons aanbod voor jongeren met een matige tot ernstige mentale beperking en mogelijk ook met een stoornis binnen het autismespectrum, en jongeren met en fysieke beperking.
Opleidingsvorm 4 Onderwijs aan jongeren type 3 en type 9
Ons aanbod voor jongeren met gedrags- of emotionele problemen, of met een autismespectrumstoornis
Internaat Leren samenleven is een belangrijk doel in de opvoeding van jongeren
Op het terrein van de school is er ook een internaat waar de jongeren van de school kunnen verblijven tijdens de schooldagen.

Contact

BuSO

Broeckstraat 37
9890 Gavere

09/384.17.55
info@egmontenhoorn.be

Internaat

Broeckstraat 37
9890 Gavere

09/324.55.10
beheerder.internaat24@g-o.be

CLB

Polderdreef 42
9840 De Pinte

09/282.43.17
clb.eeklo@g-o.be

Sitemap